13.11.2005.Slovakia.
eria pro florence
eria pro timur taurus /eko royal bell x eria pro kimberly crystal/